Naslovnica Gospodarstvo BiH na 91. mjestu po konkurentnosti, ispred nje su Srbija, Albanija, Hrvatska

BiH na 91. mjestu po konkurentnosti, ispred nje su Srbija, Albanija, Hrvatska

BiH se nalazi na 91. mjestu kada je u pitanju konkurentnost. Naime, federalna Vlada upoznata je s izvješćem globalne konkurentnosti koji objavljuje Svjetski ekonomski forum (WEF) i dokumentom Lakoća poslovanja koju objavljuje Svjetska banka (WB).

Izvješće pokazuje da je BiH među 140 zemalja rangirana na 91. mjestu s ocjenom 54,2 (maksimalna ocjena je 100). U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je poboljšanje ukupne ocjene za 0,4 boda, što, nažalost, nije utjecalo na poboljšanje ranga jer je BiH ove godine zabilježila pad za jedno mjesto kada je u pitanju indeks globalne konkurentnosti.

Rangiranje zemalja

Promatrajući pojedinačno svih 12 stupova konkurentnosti, koji čine ukupni indeks i prema kojima se rangiraju zemlje, ove godine BiH bilježi napredak u četiri stupa, i to u makroekonomskom okruženju (poboljšanje za 13 mjesta), financijskom sustavu (poboljšanje za sedam mjesta), tržištu roba (poboljšanje za dva mjesta) i zdravstva (poboljšanje za jedno mjesto). Stupovi koji i dalje najviše utječu na pogoršanje ranga su stupovi institucija, tržišta rada, infrastrukture, tehnologija i poslovne dinamike. Analizirajući regionalno okruženje, ove godine najbolje rezultate u rangiranju konkurentnosti ostvarila je Slovenija (35. mjesto), Srbija (65. mjesto), Hrvatska (68. mjesto), Crna Gora (71. mjesto), Albanija (76. mjesto) i Makedonija (84. mjesto). Kada je u pitanju izvješće Lakoća poslovanja, koje predstavlja kvantitativne pokazatelje poslovne regulative među zemljama, ove godine je BiH među 190 zemalja rangirana na 89. mjestu.

Međunarodna trgovina

U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je poboljšanje ocjene za 0,3 boda što, također, nije utjecalo na poboljšanje ranga te je i po ovom rangiranju BiH zabilježila nazadak za tri mjesta. Promatrajući pojedinačno svih deset oblasti prema kojima se vrši rangiranje zemalja, ove godine BiH bilježi nazadak u svim oblastima, osim u rješavanju nesolventnosti i međunarodnoj trgovini koja je ostala nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu. Oblasti koje su najviše doprinijele pogoršanju ranga su zaštita manjinskih investitora, osnivanje poduzeća, priključenje struje, izvršenje ugovora, mogućnost kreditiranja, registracija imovine, porezna politika i dobivanje građevinskih dozvola.

Analizirajući regionalno okruženje, ove godine najbolje rezultate prema Lakoći poslovanja ostvarila je Makedonija (10. mjesto), Slovenija (40. mjesto), Kosovo (44. mjesto), Srbija (48. mjesto), Hrvatska (58. mjesto) i Albanija (63. mjesto). Kako bi se poboljšala konkurentnost BiH, Vlada FBiH je preporučila svim federalnim ministarstvima da, kod planiranja redovitih aktivnosti, predvide i aktivnosti koje će dovesti do lakšeg poslovanja gospodarskih subjekata i povećanja konkurentnosti u FBiH, u skladu s dokumentima Lakoća poslovanja 2019. i Konkurentnost 2018. BiH.

Zadužen je Zavod za programiranje razvoja FBiH da, na osnovi ove analize, pripremi i prijedlog mjera i aktivnosti koje bi trebalo poduzeti na poboljšanju pozicije BiH u ovim segmentima. Vlada je zatražila žurne i dugoročne mjere za djelovanje na poboljšanju stanja, naglašavajući kako je konkurentnost zemlje posebno važna jer doprinosi unaprjeđenju poslovanja, višem životnom standardu te generira resurse potrebne za veće društvene ciljeve, čime nedvojbeno doprinosi ukupnom ekonomskom rastu.

HMS