Naslovnica Zanimljivosti Zabranjeno objavljivanje osobnih podataka oboljelih i osoba u izolaciji

Zabranjeno objavljivanje osobnih podataka oboljelih i osoba u izolaciji

Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini donijela je rješenje kojim se zabranjuje nadležnim organima, na svim nivoima vlasti da objavljuje lične podatke osoba koje su pozitivne na koronavirus, kao i one koje krše pravila izolacije.

“Nalaže se nadležnim organima iz tačke I dispozitiva, da odmah uklone i blokiraju osobnene podatke o osobama koja su pozitivne na korona virus kao i licima koja poštuju određene mjere izolacije i samoizolacije, čiji podaci su javno objavljeni”, navodi sa u saopštenju.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini je na osnovu saznanja da pojedini nadležni organi u Bosni i Hercegovini, objavljuju osobne podatke o licima pozitivnim na COVID-19, kao i osoba kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije zbog pandemije virusa korona, pokrenula postupak za utvrđivanje zakonitosti takve obrade osobnihih podataka.

“Kantonalni štab civilne zaštite Kantona 10, objavio osobne podatke lica kojima je izdata naredba o izolaciji i samoizolaciji, iako velika većina nije kršila naredbu”, poručeno je.

Uprava za inspekcijske poslove Kantona 10 objavila je „Popis osoba u izolaciji na dan 21.03.2020. godine“ u kojem su navedeni osobni podaci svih lica kojima je naređena izolacija i samoizolacija. Spisak sadrži lične podatke o imenu, prezimenu, godini rođenja, gradu/mjestu, zemlji iz koje je došlo lice, datumu početka izolacije, broju telefona.

Osim toga, neki drugi nadležni organi kao u Trebinju, Konjicu i Čeliću na isti ili sličan način su objavili spiskove lica koja su pozitivna na virus korona, kao i lica kojima je određena izolacija ili samoizolacija.

“Zakon o zaštiti osobnih podataka predstavlja osnovnu legislativu koja neposredno određuje obradu ličnih podataka”, navode iz Agencije.

Shodno članu 1. Zakona, njegov osnovni cilj je da svim licima na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

Zaštita osobnih podataka ne spriječava nadležne organe da preduzimaju mjere i aktivnosti u borbi protiv pandemije virusa korona. Međutim, na nadležnim organima je da i tom prilikom osiguraju zakonitu obradu osobnihih podataka. Javno objavljivanje osobnihih podataka lica koja su pozitivna na korona virus te lica kojima su izdate naredbe o izolaciji i samoizolaciji, a koja ne krše izdate naredbe, ne može se opravdati javnim interesom. Naročito se ne može opravdati objavljivanje podataka na način kao što su to pojedini javni organi učinili”, navodi se u rješenju.

“Objavljivanje podataka o svim licima koja su pod mjerama može narušiti povjerenje u zdrastveni sistem”, saopćeno je.

,Agencija je utvrdila da javno objavljivanje osobnih podataka lica koja su pozitivna na virus korona i lica kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije, a ista nisu prekršila izdate naredbe, nije u skladu sa principom pravičnosti i zakonitosti.

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana dostavljanja rješenja.

 

N1 BiH