Naslovnica Društvo MOLIM VAS DA MI ODGOVORITE PAPA FRANJO…

MOLIM VAS DA MI ODGOVORITE PAPA FRANJO…

Ovim pismom Vam želim ukazati na odavno poznati “Hercegovački slučaj“ gdje je određeni broj hercegovačkih fratara Franjevaca odbio „poslušnost“ mjesnom biskupu Ratku Periću i nastavio svoje službe premda suprotno propisanoj crkvenoj hijerarhiji u našoj Svetoj i Apostolskoj Katoličkoj crkvi. Imajući u vidu kako sam ja živi svjedok tih zbivanja gdje su navedeni fratri franjevci ostali na službi u župama Grude, Gornji Gradac, Mostarski Gradac, Ilići, Cim, Buna-Blagaj, Crnač, Čapljina i gdje svake nedjelje drže Svete Euharistije, gdje ispovijedaju, pričešćuju, vode obrede vjenčanja i pogreba, gdje su u svakom trenutku na dispoziciji katoličkom puku u tim mjestima u dobru i u zlu, želio bih Vam uputiti određena pitanja na koje želim dobiti Vaš odgovor ali Vam želim uputiti i preporuke koje dolaze iz srca malog čovjeka Hercegovine kojeg raskol među katoličkim pukom Hercegovine boli, kao živa rana koja ne zarasta, kako bi se ovaj „Hercegovački slučaj“ konačno stavio a.a. na zadovoljstvo Naše Crkve i cjelokupnog Hercegovačkog katoličkog puka. Prvo idemo s pitanjima za Vas:

1.Da li su Svete Euharistije na kojima se slavi i blaguje živa Božja Riječ, gdje se vrše ispovijedi, pričesti, sa Svetim hostijama u kojima stanuje sam Isus Krist, vjenčanja i sahrane od strane svećenika kojima su od strane mjesnog biskupa Ratka Perića oduzete ovlasti rituali “Crne magije“, klanjanje „zlatnom teletu“, odnosno izrugivanje Bogu i njegovim zakonima, imajući u vidu Isusovu prispodobu gdje kaže: “Gdje su dvojica sabrana u moje ime i ja sam s njima“?

2.Da li je narod u globalu koji se priklonio tim tzv. “odmetnutim svećenicima“ u ulozi Izraelskog naroda kojeg je Mojsije vodio kroz pustinje Egipta 40 godina, načinio grijeh jer ne sluša svog mjesnog biskupa Ratka Perića a imajući u vidu kako je taj isti narod zajedno s franjevcima u BiH, RH, Srbiji i Crnoj Gori spasio vjeru u Hrvata gledajući unatrag stotinama godina, i zajedno s tim franjevcima izgradio sve crkve i svetišta koja sada želi preuzeti mjesni biskup Ratko Perić i postaviti svoje dijecezenske svećenike, što je neprihvatljivo za katolički puk u Hercegovini i nikada neće biti prihvatljivo, gdje su na stotine svećenika franjevaca (a ne dijecezenskih svećenika) i časnih sestara upravo u tim župama dali svoje živote kako bi spasile taj narod od izumiranja i kako bi spasili vjeru u Hrvata, odnosno živu Božju Riječ sadržanu u Evanđelju, odnosno spasili hercegovački katolički puk od izumiranja?

 

3.Da li naša Sveta Katolička i Apostolska crkva može postojati i opstati bez naroda, odnosno može li narod postojati i opstati bez svoje crkve? Jer crkva bez naroda je samo građevina u kojoj ne stanuje Bog već nečastivi kojemu se klanjaju mnogi diljem zemaljske kugle.

4.Ima li pravo mjesni biskup tražiti poniznost i poslušnost od naroda kojemu je određen za biskupa i to na identičan način na koji traži poniznost i poslušnost od svojih tzv. “odmetnutih“ svećenika, jer se ovdje biskup Ratko Perić ne može i ne smije promatrati i poistovjetiti s Mojsijem kojemu su otkazali poslušnost Izraelci slaveći zlatno tele, jer hrvatski katolički hercegovački puk ne slavi zlatno tele već živu Božju Riječ na Svetim Euharsitijama, slaveći Sina Božjeg i Blaženu Djevicu Mariju, u svim crkvama u kojima takve mise predvode ti tzv. “odmetnuti“ fratri franjevci, kao i u Međugorju mjesto “posebne Božje naklonosti“ kojemu biskup Perić nikako nije sklon, naprotiv osporava ga na svakom koraku?

5.Da ne postoji kojim slučajem direktni ili prešutni sporazum tzv. “odmetnutih“ hercegovačkih franjevaca s lokalnim hercegovačkim pukom u župama u kojima su odbili tzv.“poslušnost“ mjesnom biskupu Ratku Periću ili su to oni učinili instinktivno odnosno spontano kao svojevrstan vid pobune protiv nametanja nečega protiv čega se franjevci i hercegovački puk stoljećima bore dajući svoje živote za slobodu, pravicu i Boga koju im nitko ne može oduzeti, ili na silu nametnuti neka rješenja s kojima se oni ne slažu?

6.Mislite li Sveti Oče Papa Franjo kako bi u župama koje su imali namjeru preuzeti biskup Pavao Žanić i koje još uvijek namjerava preuzeti biskup Ratko Perić od franjevaca lokalni hercegovački puk u globalu prihvatio i dijecezenske svećenike da su kojim slučajem tzv.“odmetnuti“ hercegovački franjevci prihvatili i napustili te župe iz kojih su protjerani a u kojima još uvijek djeluju? Da li bi bolje rješenje bilo da te crkve zjape prazne i zaključane u kojima nitko ne održava obrede Svetih Euharistija, vjenčanja molitvenih skupova, i svih drugih vjerskih obreda umjesto da u njima boravi narod za sve te prigode koje predvode ti tzv. “odmetnuti franjevci? Odgovorno tvrdim kako lokalni hercegovački puk u tim župama dijecezenske svećenike nikada ne bi prihvatio kao njihove potjerane franjevce a mislim kako to nije namjera naše Svete Katoličke i Apostolske crkve da su joj zatvorene, prazne ili poluprazne crkve jer joj mnoge okolnosti današnjeg vremena ne idu na ruku?

7.Da li Vi Sveti Oče Papa Franjo isto kao i mjesni biskup Ratko Perić smatrate kako se: “Narod ništa ne pita, niti ga treba išta pitati u njegovim namjerama preuzimanja župa od hercegovačkih franjevaca i njihova dodjela na upravljanje dijcezenskim svećenicima“, imajući u vidu kako je prostor u crkvama i oko crkava javni prostor u koji može narod ulaziti tijekom dana kroz cijelu godinu, osim u vrijeme po noći radi zaštite imovine u tim crkvama, uz napomenu kako je crkva registrirana kao „vjerska zajednica“, i premda je taj isti narod zajedno s tim franjevcima izgradio te crkve kroz stoljeća, jer je to ključno pitanje razrješenja cijelog “Hercegovačkog slučaja?

8.Hoćete li Vi Sveti Oče Papa Franjo biti spremni preuzeti na sebe žrtvu koju će morati podnijeti naša Sveta Katolička i Apostolska crkva u cijelom svijetu ukoliko se Međugorje službeno proglasi svetištem, a mjesni biskupi počev od Pavla Žanića i ovog sadašnjeg Ratka Perića ga desetljećima osporavaju, čime bi sve objave i izjave Ratka Perića kako: “U Međugorju nije vjerodostojno niti jedno ukazanje, objava ili pergamena pa čak ni prvih 7 ukazanja“ imale smatrati najvećim grijehom i zlom koje su on i biskup Žanić načinili vjernom katoličkom puku Hercegovine, pa i katoličkom i kršćanskom puku cijelog svijeta?

9.Jeste li Vi Sveti Oče Papa Franjo slanjem u Međugorje umirovljenog poljskog biskupa Henryka Hosera odaslali svojevrsnu poruku biskupu Ratku Periću i cijelom svijetu kako je Međugorje mjesto posebne Božje naklonosti koje je po svojim plodovima već nadišlo Lourdes i Fatimu skupa, i gdje se ti plodovi svakim danom sve više umnožavaju imajući u vidu na tisuće nadnaravnih tjelesnih i duhovnih ozdravljenja u i u svezi s Međugorjem, na tisuće duhovnih zaređenja u i u svezi s Međugorjem, na tisuće izlječenja od najtežih ovisnosti u i u svezi s Međugorjem, na tisuće spašenih brakova, vjenčanih brakova u i u svezi s Međugorjem, na stotine tisuća slavljenih Svetih Euharistija u i u svezi s Međugorjem, na milijune podijeljenih Svetih hostija u i u svezi s Međugorjem, na milijune ispovijedi i životnih ispovijedi u i u svezi Međugorja čime je Međugorje u milijunima srca hodočasnika diljem svijeta već dobilo status Svetišta koje nitko više neće moći osporiti, a biskup Ratko Perić sve te plodove niječe jer ne priznaje nikakvu autentičnost ukazanja, plodova Međugorja, niti vjerodostojnost međugorskih vidioca iz čega proizlazi kako je Međugorje tek „laž, obmana, opsjena, prikaza, odnosno djelo nečastivoga“ čemu se on i njegov biskupski ordinarijat u Mostaru desetljećima odupiru unatoč rastu Međugorja u očima stotina milijuna hodočasnika diljem svijeta, pri čemu ispada kako su stotine milijuna hodočasnika diljem svijeta koji hodočaste u Međugorje tek zalutale i zaludjele ovčice?

10.Da vas podsjetim Sveti Oče Papa Franjo na Vašu izjavu danu urbi et orbi prigodom preuzimanja pontifikata koja glasi: “U Našoj Svetoj i Apostolskoj katoličkoj crkvi postoje dva reda kardinala. Jedan koji smatra kako je crkva zbog naroda i drugi koji smatra kako je narod zbog crkve. Ja osobno smatram kako je crkva zbog naroda“. Pa zar nije u toj Vašoj izjavi sadržano i rješenje cijelog hercegovačkog slučaja premda je najbolje rješenje postići harmoniju odnosa između naše Svete Katoličke crkve i vjernog katoličkog puka gdje nitko nikome ne nameće rješenja koja ne želi prihvatiti niti ih može prihvatiti promatrajući povijesne razloge za takvo nešto?

11.Da li ste upoznati kako je mjesni biskup Ratko Perić direktni krivac za podjelu među katoličkim pukom u Hercegovini jer su zbog njegovih djelovanja nastali najveći raskoli među katoličkim pukom u Hercegovini, gdje ga neki opravdavaju dok ga drugi proklinju, gdje je narod u Čapljini zbog njegove namjere preuzimanja te župe od franjevaca s namjerom da je da u ruke dijecezenskih svećenika zazidao vrata crkve, čime je načinio od hrvatskog katoličkog puka obezglavljene ovčice koje vrebaju vuci zla sa svih strana jer ne idu nedjeljom slaviti Svete Euharistije, pa će biti prinuđeni to vrijeme provesti uz najmodernija čuda tehnike, ili u kladionici, kafićima gdje se ne slavi živa Božja Riječ već namjere nečastivoga?

11.Da li ste upoznati kako je u hrvatskom katoličkom puku još uvijek nepojmljiva čak i pomisao da neke župe koje su stoljećima gradili, čuvali i branili franjevci zajedno s lokalnim katoličkim pukom pripadnu dijecezenskim svećenicima jer su franjevci bili i postali sastavni dio vezivnog tkiva s tim istim Hercegovačkim katoličkim pukom, zajedno se s njim rađali i zajedno s njim umirali, postajući jedno tijelo i jedna duša koja ne umire nikada?

12.Da li ste upoznati kako je biskup Ratko Perić na sve strane svijeta godišnje slao 1.500 dopisa e-mailova ili na druge načine (što je po računici 4,1 pismo ili obavijest dnevno) kako bi blatio ukazanja Blažene Djevice Marije u Međugorju, vidioce i sve plodove Međugorja koji su svakim danom sve veći i plodonosniji, a poglavito imajući u vidu riječi Svetog Pape Ivana Pavla II koji je u više navrata javno izjavljivao kako je: “Međugorje nada svijeta, najveća ispovjedaonica svijeta, odnosno mjesto posebne Božje naklonosti“ s čime ste zacijelo i vi upoznati?

13.Da li ste upoznati kako je biskup Ratko Perić u više navrata javno izjavljivao kako je stav biskupskog ordinarijata u Mostaru da se: “Gospa u Međugorju ne ukazuje!“ čime se stavio u ulogu vrhovnog crkvenog duhovnog autoriteta imajući u vidu kako papa Benedikt XVI, Sveti Papa Ivan Pavao II, a ni vi Sveti Oče Papa Franjo to nikada niste izjavili, niti je to ikada izjavila Naša Sveta i Apostolska Katolička crkva i koja to usrdno se nadam nikada neće izjaviti, a sve imajući u vidu kako Naša Crkva pozorno prati fenomen Međugorja, gdje je imenovana komisija za Međugorje na čelu s kardinalom Ruinijem i koja godinama prati sva događanja u i u svezi s Međugorjem, i koja je neslužbeno priznala prvih 7/sedam međugorskih ukazanja usko surađujući s Kongregacijom za nauk vjere a mjesni biskup Ratko Perić negira i ta ukazanja?

 

14.Da li ste upoznati kako je mjesni biskup Ratko Perić jedne prigode izrazio svoje nezadovoljstvo što je Austrijski kardinal Christoph Schonborn (svojevremeno kandidat za papu), neslužbeno posjetio Međugorje jer se prethodno nije njemu najavio čime je opet pokazao neposlušnost poglavito prema Vama jer ne poštuje Vaš crkveni autoritet kao i autoritet vrhovnog Kardinala jedne države u ovom slučaju Austrije koji ima pravo neslužbeno ići u hodočašće gdje želi bez ikakve najave bilo kome?

S tim u svezi evidentno je kako je mjesni biskup Ratko Perić direktni i indirektni krivac za najveći raskol među hrvatskim katoličkim pukom u Hercegovini imajući u vidu sve naprijed izrečeno a nadam se i dokazano, pa Vam stoga dajem slijedeće preporuke koje ćete nadam se sa svojim suradnicima uzeti u ozbiljno razmatranje i nadam se prihvatiti, ne ulazeći u oblast Kanonskog prava koje je odijeljeno od Građanskog a one su:

 

1.Odmah možete prerezati ovaj gordijski čvor zvani “Hercegovački slučaj“ po uzoru na velikog Aleksandra Makedonskog da se službeno unutar naše Svete Katoličke i Apostolske crkve vrate ovlasti izopćenim svećenicima, te da oni nastave svoju pastoralnu službu u župama iz kojih su protjerani a u kojima i dalje djeluju.

2.Da se odmah zabrani davanje svih izjava od strane mjesnog biskupa Ratka Perića i svakog biskupa koji će doći poslije njega jer je njegovo službovanje najvjerojatnije pri kraju kojim se blati i sramoti Međugorje i njegovi plodovi,te da će konačni sud o Međugorju dati naša Sveta Katolička i Apostolska crkva kad za to dođe vrijeme.

3.Da se zadrži status quo u svim župama u Hercegovini koje je imao namjeru preuzeti biskup Ratko Perić i dodijeliti ih dijecezenskim svećenicima jer se time produbljuje jaz među vjernicima Katolicima u Hercegovini, pa taman na način revidiranja svih ugovora i odluka koje je potpisao Vatikan ikada,

4.Sve je ovo potrebito učiniti u što je moguće kraćem roku jer je naša Sveta Katolička i Apostolska crkva opterećena nizom skandala koji potresaju njene temelje i nikada kao sada nije potrebito jedinstvo katolika i svih kršćana na ovoj zemlji imajući u vidu kako se mnoge crkve u svijetu zatvaraju i postaju javne kuće, skladišta, kafići, restorani ili objekti u kojima se ne vrši volja Božja već volja Sotone.

5.Ovo je potrebito uraditi jer Sotona zajedno sa svojim slugama udara u temelj života a on je obitelj, a davno je zapisano kako će se završna borba između Boga i Sotone voditi oko obitelji, pa je stoga potrebito učiniti sve kako bi se obitelj zaštitila a najbolji način za to je kroz jedinstvo naše Svete Katoličke i Apostolske crkve koju mnogi napadaju s raznih strana, a najgori napadi na nju su iz nje same čemu se moramo svi oduprijeti.

6.Molim Vas da mi također odgovorite i ovo: “Da li je djelovanje biskupa Ratka Perića protiv Međugorja i djelovanje kojim je načinio najveći raskol među katoličkim pukom u Hercegovini volja Božja kako bi se očistio kukolj od žita u našoj Crkvi, da bi oni koji ostaju ustrajni i vjerni Bogu znali prepoznati tko unutar naše crkve i van nje djeluje protiv Boga i Njegovih zakona a tko daje cijeli svoj život za Boga i njegove zakone?“

7.Imajući u vidu kako je našoj Svetoj Katoličkoj i Apostolskoj crkvi protek vremena od kojih 40 ili pak 100 godina ništa dok je taj protek vremena narodu katoličkom vrijeme koje ga može potpuno uništiti ili udaljiti od Boga imajući u vidu trenutna događanja koja ne idu na ruku našoj crkvi, to Vas molim da i o ovome vodite računa kada budete pomno razmišljali o Vašim budućim potezima u svezi „Hercegovačkog slučaja“.
Molim Vas da mi odgovorite na ovu zamolbu sukladno Vašim ovlastima danim u ime Oca, Sina i Duha Svetoga kako bih i ja i stotine tisuća vjernika koji misle isto kao ja imali nade u život vječni koji može biti započet na ovoj zemlji.

 

Bog Vas blagoslovio!