Naslovnica Crna Kronika Široki Brijeg: Osuđeni na 10 godina zatvora i oduzeto im skoro 3...

Široki Brijeg: Osuđeni na 10 godina zatvora i oduzeto im skoro 3 milijuna KM zbog zlouporabe vlasti

Blago Senjak, Zlatan Tomas i Goran Barać, trojica optuženih zbog zloporabe položaja ili ovlasti i zloporabe ovlasti u gospodarstvu, nepravomoćnom odlukom Županijskog suda u Širokom Brijegu proglašeni su krivima i osuđeni na ukupno 10 godina zatvora, te im je oduzeta imovinska korist u ukupnom iznosu od 2.901.859 KM.

Blago Senjak, kao predsjednik Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj i odgovorna osoba bez podnošenja pismenog zahtjeva i prethodne suglasnosti Upravnog odbora Agencije 2003. izdao Odluku kojom je A.M. dao suglasnost za upisivanje založnog prava i raspolaganja nekretninama poduzeća U… d.d. Posušje, a sve radi dobivanja financijskog leasinga u iznosu od 318.805,00 Eura, zbog čega je počinio kazneno djelo Zlouporaba položaja ili ovlasti, pa je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, prenosi jabuka.tv.

Zlatan Tomas i Goran Barać, prvi kao suvlasnik, direktor društva Inval d.o.o. Široki Brijeg, drugi kao osoba koja je faktički obavljala poslove za društvo Kobako d.o.o. Posušje, su dogovorno društvu Inval d.o.o. Široki Brijeg pribavili protupravnu imovinsku korist od 1.010.118 KM. Goran Barać je Zlatanu Tomasu pribavio račun i potvrdu od 2003. godine za opremu za obradu drveta u cilju odobravanja financijskog leasinga društvu Inval, iako su znali da predmetna oprema nije isporučena niti će biti, a kada je davatelj leasinga uplatio navedeni iznos novca na račun društva Kobako, posredstvom Gorana Baraća isti iznos je prebačen na račun društva Inval.

Goran Barać, koji je faktički obavljao poslove za društvo Kobako d.o.o. Posušje po dogovoru sa K.J. direktorom T… d.o.o. Posušje, društvu Kobako je pribavio protupravnu imovinsku korist od 760.361,76 Eura. Goran Barać je pribavio račun i potvrdu od 2003. godine za opremu za mljekaru u cilju odobravanja financijskog leasinga K.J. iako je znao da predmetna oprema nije isporučena niti će biti, kada je davatelj leasinga uplatio navedeni iznos novca na račun društva Kobako, novci su trošeni za razne namjene, osim za one za koje je doista novac i uplaćen.

Goran Barać, koji je faktički obavljao poslove za društvo Kobako d.o.o. Posušjepo dogovoru sa A.M. zastupnikom poduzeća u privatizaciji U…d.d. Posušje, društvu Kobako je pribavio protupravnu imovinsku korist od 254.400,39 Eura. Goran Barać je pribavio račun i potvrdu od 2003. godine za pile za kamen u cilju odobravanja financijskog leasinga A.M. iako je znao da predmetna oprema nije isporučena niti će biti, kada je davatelj leasinga uplatio navedeni iznos novca na račun društva Kobako, novci su trošeni za razne namjene, osim za one za koje je doista novac i uplaćen.

Zlatan Tomas je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a Goran Barać na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, zbog kaznenog djela Zloporaba ovlasti u gospodarstvu, te u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude moraju uplatiti novčane iznose u korist proračuna Županije Zapadnohercegovačke, i to: Zlatan Tomas iznos od 914.117,70 KM, a Goran Barać iznos od 1.987.741,73 KM.

S obzirom da je riječ o nepravomoćnoj presudi ista se može pobijati kod Vrhovnog suda F BiH u Sarajevu, a Županijsko tužiteljstvo će uložiti žalbu na odluku o kazni, potvrdio je za portal Jabuka.tv Josip Aničić, Županijski tužitelj u Širokom Brijegu.