Naslovnica Promo Čapljina: Javni poziv za predlaganje sufinanciranja projekta i/ili manifestacija u 2021.g.

Čapljina: Javni poziv za predlaganje sufinanciranja projekta i/ili manifestacija u 2021.g.

Na temelju članka 11. Odluke o izvršenju proračuna grada Čapljine za 2021. godinu (Narodni list grada Čapljine, broj: 4/2019) objavljuje se.

 

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE SUFINANCIRANJA PROJEKTA I /ILI MANIFESTACIJA/DOGAĐAJA/GRANT
-POTPORA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2021. GODINU

 

Pravo sudjelovanja

Na javni poziv mogu se prijaviti nevladine organizacije koji se bave djelatnostima ili nude projekte iz sljedećih područja:

Afirmiranje stvaralaštva mladih;
Projekti, sudjelovanje ili organiziranje manifestacija iz područja znanstveno-kongresnih i istraživačkih djelatnosti;
Njegovanje vjerskih, tradicijsko-kulturnih i športskih vrijednosti;
Potpora projektima iz područja socijalne skrbi i zdravstva;
Potpora programima/projektima u školstvu;
Potpora projektima iz područja turizma, ugostiteljstva i zaštite okoliša;
Potpora projektima iz drugih područja od općega interesa.

Potrebna dokumentacija:

Popunjen prijavni obrazac;
Aktualni izvod iz registra (ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva);
Uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj;
Potvrda od banke o transakcijskom broju računa u kojem se vidi da račun nije blokiran (ne stariji od tri mjeseca do dana objave javnog poziva).

Sredstva će biti dodijeljena temeljem sljedećih kriterija:

Značaj djelatnosti/projekta za javnost;
Doprinos djelatnosti/projekta kvaliteti života i usluge;
Doprinos djelatnosti/projekta poboljšavanju stanja zdravstva i socijalne skrbi;
Doprinos unapređenju u školstvu;
Doprinos razvitku i poboljšavanju kvaliteta turističko-ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti zaštite okoliša;
Projekti iz drugih područja značajnih za općedruštveni razvitak.

Način i rok prijave:

Obrazac za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na protokolu u zgradi Gradske uprave, u uredu broj 23 ili na web stranici Grada Čapljine https://capljina.ba/
Popunjenu prijavu sa ostalom traženom dokumentacijom, s obveznom naznakom „Za Javni poziv“, dostaviti osobno ili poštom na adresu:

Gradska uprava Čapljina
Trg kralja Tomislava, 88 300 Čapljina

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 05.ožujka 2021. godine.

Javni poziv 2021

Prijavni obrazac

 

 

Grad Čapljina