Naslovnica Crkva Fra Bože Radoš slavi tridesetu obljetnicu svećeničkog ređenja

Fra Bože Radoš slavi tridesetu obljetnicu svećeničkog ređenja

Foto: Hercegovački portal

Fra Bože Radoš, skromno ali svečano proslavio 30 godina svećeništva.

 

Fra Bože Radoš Hercegovački franjevac proslavio je 30. obljetnicu svećeničkog ređenja misnim slavljem koje je kao slavljenik predvodio 13. lipnja 2022. godine u crkvi svetog Ante Padovanskog u župi Ploče – Tepčići.

Svečano misno slavlje je predvodio fra Bože Radoš u koncelebraciji sa Fra Lukom Marićem i fra Milom Vlašićem župnikom župe Ploče-Tepčići.

Za svećenika je zaređen 14.6.1992. godine

Fra Bože Radoš rodio se 1965. godine u Omolju (Tomislavgrad). Osnovnu školu pohađao je u Seonici i Kongori, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (1980-1984.). Franjevački habit obukao je na Humcu 1984. godine. Teološki studij započeo je 1986. u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji, a nastavio u Fuldi (Njemačka), gdje je i diplomirao teologiju. Za svećenika je zaređen 1992. godine. Nakon ređenja pastoralno djeluje u Posušju i Tomislavgradu, a od 1997. godine u Čapljini i cijeloj Hercegovini. Uz svećenički rad fra Bože pronalazi vremena za slikanje i pisanje.

Može biti slika sljedećeg: ‎tekst "‎பש JOANNES Ardiepiscopus Dei Miseratione et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Fuldensis Universis praesentes has litteras visuris millesimo nongentesimo die lecturis attestamur, Nos anno Domini quarto decimo nonagesimo secundo mensis unii in dilecto Nobis Ecclesia cathedrali Fuldensi Christo Rev. Diacono Bože Radoš legitime praesentato, de vitae morumque honestate commendato et idoneo comperto ordinem Presbyteratus juxta formam Sanctae Romanae Ecclesiae rite contulisse. In quorum fidem praesentes has litteras manu propria subscriptas et sigillo Nostro munitas dedimus. Fuldae, die 14. VI. 1992 FILIDSUS Joaumes Ardiepiscopus Episcopus Fuldensis‎"‎

Može biti slika sljedećeg: 6 ljudi i ljudi stoje

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba, stajati i na otvorenom

Poslušajte nadahnutu propovijed fra Bože Radoša na Blagdan sv. Ante – Crkva Sv. Ante Padovanskog, Ploče – Tepčići 13.6.2022.

Hercegovački portal