Naslovnica Promo Oružane snage Bosne i Hercegovine primaju 300 vojnika

Oružane snage Bosne i Hercegovine primaju 300 vojnika

Na oglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III. i IV. stepna, da nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina.

 

Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine je danas objavilo oglas za prijem 300 kandidata u profesionalnu vojnu službu (PVS) u početnom činu vojnika Oružanih snaga BiH (OSBiH). Rok za predaju prijava sa pratećom dokumentacijom je 21 dan, od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstava odbrane BiH.

Prijemom u profesionalnu vojnu službu Oružanih snaga BiH, mladićima i djevojkama koji ispunjavaju uvjete i budu odabrani kroz objektivan i transparentan proces prijema će biti osiguran stalan, izazovan i siguran posao, kao i mogućnost kontinuiranog profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri.

Naoglas se mogu prijaviti mladići i djevojke koji imaju završenu srednju školu III. i IV. stepnja, da nisu mlađi od 18 godina niti stariji od 27 godina i da ispunjavaju uvjete oglasa raspisanog za određena formacijska mjesta, koja se popunjavaju kandidatima iz reda tri naroda u BiH, kao i iz reda ostalih.

Potrebne informacije i obrasce za prijavu kandidati će moći preuzeti na službenoj internet stranici Ministarstva obrane BiH.

Istovremeno, kandidati se mogu informirati putem telefona – Centar za regrutiranje i tranziciju Sarajevo, tel. 033/773-437; Centar za regrutiranje i tranziciju Banja Luka, tel. 051/335-886; Centar za regrutiranje i tranziciju Čapljina, tel. 036/811-084 i Centar za regrutiranje i tranziciju Tuzla, tel. 035/814-954.

Testiranja kandidata će se obaviti u centrima za regrutiranje u: Sarajevu – kasarna „Rajlovac“, Banjoj Luci – vojarna „Kozara“, Čapljini – vojarna „Božan Šimović“ i Tuzli – vojna baza „Aerodrom Dubrave“.

Nakon završenih testiranja, Komisija za izbor će obaviti intervju s najuspješnijim kandidatima i, nakon završenog intervjua, izvršiti izbor i predložiti ministru obrane BiH kandidate za upućivanje na osnovnu vojničku obuku.

Kandidati, koji uspješno završe osnovnu vojničku obuku, primaju se u vojnu službu u početnom činu vojnika na formacijska mjesta na koja budu izabrani u procesu prijema, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MOBiH.

Hercegovački portal