Naslovnica Gospodarstvo Šumarija Livno gradi lokalitete od interesa za šumarstvo i lokalnu zajednicu

Šumarija Livno gradi lokalitete od interesa za šumarstvo i lokalnu zajednicu

Šumarija Livno poduzela je građevinske radove izgradnje i sanacije na lokalitetima koji su od interesa za šumarstvo, ali i za lokalnu zajednicu, a s ciljem otvaranja određenih prostora u općini Livno.

Kako navode, na predjelu Jelovača, Gospodarska jedinica Tribanj-Tušnica, probijeno je novih 2,5 kilometara protupožarnog puta i 3,5 kilometara protupožarnih prosjeka koji će služiti za zaštitu od šumskih požara na površinama gdje je prošle godine posađeno 80 000 sadnica, a ove godine planirano je pošumljavanje još 170 000 sadnica.

Na pošumljavanju sudjeluje oko 50 sezonskih radnika i 40 djelatnika šumarije Livno.

U sklopu federalnih i drugih fondova šumarija Livno ove godine realizirala je još tri projekta čiji su radovi završeni ili su u tijeku, i to izvorište Ublić, izvorište Bunara i Korita, te završetak radova na saniranju deponije u Tušnici gdje se ove jeseni planiraju završni radovi na pošumljavanju deponije.

U Gospodarskoj jedinici Kamešnica, predio iznad Čuklića, završena je rekonstrukcija protupožarnog puta u duljini od 2,5 kilometra i omogućena sječa ogrjevnog drveta za potrebe lokalne zajednice.

Za nekoliko dana na Kamešnici također počinje probijanje velikog kamionskog puta od lokaliteta Lipa do predjela Lipske bukve u dužini od 5,5 kilometara, a ovo je, kako kažu, prvi put od kada postoji Š.G.D. Hercegbosanske šume da se planina Kamešnica sa svoje sjeverne, to jest najveće strane otvara putevima.

U Gospodarskoj jedinici Troglav do kraja godine planira se završetak radova na šumarskom domu, čiji je kapacitet deset ležećih mjesta, a sve građevinske poslove obavljaju djelatnici Šumarije Livno, a plan je da se taj objekt u 2020. godini iznajmljuje za potrebe planinara, izletnika i drugih posjetitelja.

Isto tako na ovom dijelu, do kraja tekuće godine planiran je završetak protupožarnog puta iznad sela Gubina i Čaprazlija u dužini od 2,4 kilometra, a njime će se sanirati šuma koja je nastradala u šumskom požaru tijekom 2007. godine.

Napominju kako je glavni objekt Edukacijskog centra “Crna stina” u cijelosti završen te će kroz nekoliko dana biti spreman za upotrebu, a od predjela Drinova Međa do Crne stine pa sve do predjela Trčić do kraja mjeseca listopada planirano je izvršenje sanacije puta.

U Gospodarskoj jedinici Krug-planina tijekom godine završen je i dio puta prema planinarskom domu na Cincaru s ciljem lakšeg pristupa pri gašenju učestalih šumskih požara kao i sanacije deponije odlagališta auto guma.

Šumarija Livno i ove godine nastavila je praksu ponude ogrjevnog drveta na panju kako bi se na jednostavniji i povoljniji način omogućio pristup ogrjevu za potrebe lokalnog stanovništva.