Naslovnica Zanimljivosti Uplaćena sredstva županijama za jednokratne novčane naknade

Uplaćena sredstva županijama za jednokratne novčane naknade

Federalno ministarstvo financija uputilo je naloge prema bankama za isplatu jednokratnih novčanih naknada nezaposlenim osobama u Federaciji BiH, te će sredstva biti na računima županijskih službi za zapošljavanje, potvrđeno je iz tog federalnog ministarstva.

 

Uplata je izvršena je iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, a u skladu s Uredbom Vlade Federacije BiH o podršci stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, kojom je utvrđeno da jednokratna pomoć od po 100 KM bude isplaćena za nezaposlene osobe u FBiH.

Federalna vlada na posljednjoj sjednici je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a na osnovu podataka o korisnicima naknada iz dostavljenih zahtjeva nadležnih županijskih službi za zapošljavanje, donijela Odluku o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade od ukupno 18.724.700 KM.

Naime, prema dostavljenim podacima svih deset županijskih službi za zapošljavanje, pravo na isplatu ove naknade ostvaruje 187.247 nezaposlenih osoba u Federaciji BiH. Iz Tuzlanske županije dostavljeni su podaci o 43.405 korisnika, slijedi Sarajevska sa 38.432, Zeničko-dobojska sa 33.314, Hercegovačko-neretvanska sa 21.734, te Srednjobosanska županija sa 18.430 i Unsko-sanska sa 16.800 korisnika. U Zapadno-hercegovačkoj županiji je 6.696 nezaposlenih za koje je nadležna županijska služba utvrdila da ostvaruju pravo na ovu naknadu, dok je u Hercegbosanskoj taj broj 4.070, u Bosansko-podrinjskoj 2.190, te u Posavskoj 2.176 osoba.

Podsjetimo, Uredbom Vlade Federacije BiH o podršci stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena predviđeno je da županijske službe za zapošljavanje najkasnije do 20. prosinca ove godine isplate jednokratnu novčanu naknadu na transakcijske račune korisnika, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Hercegovački portal