Naslovnica Crkva Čapljina: Održan Proljetni koncert u crkvi sv. Franje Asiškog

Čapljina: Održan Proljetni koncert u crkvi sv. Franje Asiškog

Foto: Hercegovački portal

Pod organizacijom Centra za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina u crkvi svetog Franje Asiškog u Čapljini održan je proljetni koncert mladih glazbenika. Na koncertu su nastupili mladi glazbenici iz Čapljine, Mostara, Metkovića.

 

Sudjelovali su:

Učenici OGŠ Čapljina, OGŠ Metkovići i studentica FPMOZ Studij glazbe-smjer violina.

Program pripremili nastavnici:

Erna Čizmić Rebić (4.), Mihaela Pavlović (1.,2.,3.), Gabrijela Glavinić (6.,8.), Josipa Markota (5.), Irena Vučić (7.) Goran Končar (9.)

Klavirska pratnja: 

Josip Bošnjak, Romeo Herceg, Dragan Gutić, Silvija Vukojević

Na koncertu su nastupili:

Ana Petković 1.r.flaute

Petra Gutić 3.r.flaute

Lucija Primorac 5.r.flaute

Ivan Volarević 5.r.harmonike

Gabrijela Maričević 1.r.klavira

Matea Gutić 3.r.violine

Bernardica Miočević 5.r.klavira

Ana Barbarić 2.g.violine

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i klavir

Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi, oboe, flauta, klavir, violina, harfa i klarinet

Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi, klavir, harfa, oboe, klarinet, flauta i violina

Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi, klavir, klarinet, flauta, harfa, saksofon, violina i oboe

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i harmonika

Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi, klavir, violina i harfa

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba, klavir i harfa

Može biti slika sljedećeg: 2 ljudi, harfa, klavir i violina

Hercegovački portal