Naslovnica Gospodarstvo Sarajevo (ponovno) priprema teren za udar na Elektroprivredu HZHB

Sarajevo (ponovno) priprema teren za udar na Elektroprivredu HZHB

Potrebno je otvoriti temu poslovanja Elektroprivrede HZHB, objavio je danas sarajevski portal Klix.ba, pri tom se pozivajući na mišljenje izvjesnog “ekonomskog eksperta” Admira Čavalića, koji je pri tom ustvrdio kako ova javna kompanija svojim radom ne ostvaruje dobit koja bi bila uplaćena u entitetski proračun. Sarajevo ponovno želi prisvojiti hrvatski novac.

Za razliku od BH Telecoma, Elektroprivrede BiH i Međunarodnog aerodroma Sarajevo, piše Klix.ba, koji su iz poslovanja u 2017. godini uplatili u proračun Federacije BiH nešto više od 153 milijuna KM, Elektroprivreda HZHB odlučila je svojom dobiti pokrivati akumulirane gubitke iz ranijih godina, piše Dnevnik.ba.

Čavalić tako kaže kako je ustaljena praksa da “JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar raspoređuje svoju skromnu dobit za pokriće gubitaka nastalih u prethodnim godinama”.

“Ovo nije ništa novo i spada u domenu diskrecijske moći Skupštine društva. Ono što je problematično je činjenica da federalne vlasti računaju na ova sredstva, naročito u kontekstu infrastrukturnih projekata, poput npr. Mostarske zaobilaznice”, zabrinut je ekonomski ekspert.

U ovom slučaju postoji još niz otvorenih pitanja, tvrdi Klix.ba, posebno onih koja se tiču odnosa politike i ove javne kompanije.

“Ne ulazeći u pravo Skupštine da donese ovu odluku, iako je riječ o javnoj kompaniji, potrebno je otvoriti pitanja gubitaka ove kompanije, specifičnog odnosa s Aluminijem d.d. Mostar, ali i javnih informacija o stranačkim zapošljavanjima. Evidentno je da Vlada FBiH nema utjecaja na ovu kompaniju i da je ista vrlo vjerojatno pod utjecajem lokalnih političkih moćnika”, rekao je Admir Čavalić.

Skupština Elektroprivrede HZHB na posljednjoj sjednici je donijela odluku da će u cijeloj sljedećoj godini uz odgodu plaćanja opskrbljivati električnom energijom posrnuli Aluminij d.d. Mostar.

Čavalić naglašava da isto tako ne postoji jasna obaveza prema proračunu Federacije BiH, ali ipak da su tu direktive i instrukcije koje nalažu javnim kompanijama da ispune jednu od svojih funkcija, a to je da budu odgovorne prema proračunima vlasti u čijoj su nadležnosti.

Ovo, pak, nije prvi put da se priprema teren na napad na hrvatske javne kompanije, posebno na EP HZHB. Dio je to kampanje koja traje već dulje vremena većim ili manjim intenzitetom a kojoj je cilj nakon političkog i ekonomsko podjarmljivanje hrvatskoga naroda u BiH.

abcportal