Naslovnica Crkva Kamo ćeš nakon smrti?

Kamo ćeš nakon smrti?

Biblija je posve jasna da, u konačnici, postoje samo dvije mogućnosti kamo ćeš ići nakon smrti: raj ili pakao. Biblija također posve jasno tvrdi da možeš znati kamo ćeš ići kada umreš. Kako? Čitaj dalje!

 

Kao prvo, postoji problem. Svi smo sagriješili (Rimljanima 3:23). Svi smo učinili djela koja su pogrešna, zla ili nemoralna (Propovjednik 7:20). Naš grijeh odvaja nas od Boga i, ako ostane neriješen, naš grijeh će nas na kraju vječno odvojiti od Boga (Matej 25:46; Rimljanima 6:23a). To vječno odvojenje od Boga naziva se paklom, a u Bibliji je opisano kao vječno ognjeno jezero (Otkrivenje 20:14–15).

A sada, rješenje. Bog je postao čovjekom u osobi Isusa Krista (Ivan 1:1, 14; 8:58; 10:30). Živio je bezgrješnim životom (1. Petrova 3:22; 1. Ivanova 3:5) i svojevoljno je žrtvovao svoj život za nas (1. Korinćanima 15:3; 1. Petrova 1:18–19). Njegova smrt platila je kaznu za naše grijehe (2. Korinćanima 5:21). Bog nam sada nudi spasenje i oproštenje kao dar (Rimljanima 6:23b) koji trebamo primiti vjerom (Ivan 3:16; Efežanima 2:8–9). „Vjeruj u Gospodina Isusa… pa ćeš se spasiti“ (Djela 16:31). Pouzdaj se u Isusa kao tvoga jedinoga Spasitelja, oslanjajući se jedino na Njegovu žrtvu kao plaću za tvoje grijehe, i Božja riječ kaže da ti je obećan život na nebu.

Kamo ćeš ići nakon smrti? To ovisi o tebi. Bog te poziva da odabereš i dođeš k Njemu. Izbor je na tebi.

Osjećaš li da te Bog poziva ka vjeri u Krista (Ivan 6:44), dođi ka Spasitelju. Ukoliko Bog diže veo i odstranjuje tvoje duhovno sljepilo (2. Korinćanima 4:4), gledaj ka Spasitelju. Doživljavaš li tračak života tamo gdje si uvijek bio mrtav ili mrtva (Efežanima 2:1), dođi u život kroz Spasitelja.

Kamo ćeš ići nakon smrti? U nebo ili u pakao. Po Isusu Kristu možeš izbjeći pakao. Prihvati Isusa Krista kao svoga Spasitelja, i nebo će biti tvoje vječno odredište. Donesi bilo kakvu drugu odluku, i bit ćeš vječno odvojen od Boga u paklu (Ivan 14:6; Djela 4:12).

Ako sada razumiješ dvije mogućnosti kamo možeš otići nakon smrti, te ako želiš pouzdati se u Isusa Krista kao svoga osobnog Spasitelja, pazi da razumiješ i vjeruješ, te da kao čin vjere saopćiš ovo Bogu: „Bože, znam da sam grješnik i znam da zbog svoga grijeha zaslužujem biti vječno odvojen od Tebe. Zahvaljujem Ti što me voliš, premda to ne zaslužujem, i što si mi kroz smrt i uskrsnuće Isusa Krista pružio žrtvu za moje grijehe. Vjerujem da je Isus umro za moje grijehe i pouzdajem se jedino u Njega kao svoga Spasitelja. Od sada nadalje, pomozi mi da živim za Tebe a ne za grijeh. Pomozi mi živjeti ostatak svoga života u zahvalnosti za predivno spasenje koje si mi dao. Hvala ti, Isuse, što si me spasio!“

Novizivot.net