Naslovnica Zanimljivosti SVEUČILIŠTE OXFORD: PRONAŠLI LIJEK PROTIV KORONAVIRUSA!?

SVEUČILIŠTE OXFORD: PRONAŠLI LIJEK PROTIV KORONAVIRUSA!?

Sveučilište Oxford trenutno predvodi niz kliničkih pokusa nazvanih zajedničkim imenom “RECOVERY”, a radi se o istraživanjima djelotvornosti mogućih lijekova za COVID-19.

 

RECOVERY je kratica za “Randomised Evaluation of COVID-19 Therapy”. Istražuju se usporedno učinci Lopinavira-Ritonavira, zatim kortikosteroida deksametazona u malim dozama, hidroksiklorokina, azitromicina (Sumamed), tocilizumaba i tzv. konvalescentne plazme (dobivene od ljudi koji su preboljeli COVID-19).

Istraživanja najvećim dijelom financiraju britanska vlada putem National Institute for Health Research i UK Research and Innovation, kao i kroz Medical Research Council, a također i privatna zaklada The Wellcome Trust. Za sada znanstvena zajednica još uvijek nema uvid u detalje ovog istraživanja, osim da je opažanje zabilježeno na 2,104 pacijenata i 4,321 kontrola, što je prilično obećavajući uzorak.

Čim se bilo gdje pojavi objavljeni znanstveni rad sa svim detaljima istraživanja, moći ćemo podrobno analizirati ovo otkriće. Treba reći da je do sada samo Remdesivir pokazao uspjeh u skraćenju simptoma COVID-19 za nekoliko dana, ali nije imao značajnijeg utjecaja na smanjenje rizika umiranja od bolesti. Niti jedan drugi lijek do danas se nije pokazao djelotvornim.

Istraživači iz RECOVERY kliničkih pokusa tvrde da je deksametazon u dozi od 6 mg dnevno smanjio rizik od umiranja pacijenata na ventilatorima s 40% na 28%, a onih koji su zahtijevali bolničko liječenje i kisik, ali ne i ventilatore, s 25% na 20%. Primjenjivao se do 10 dana i koštao oko 45 kn. Učinak na blaže stadije bolesti nije bio značajan. Deksametazon je protuupalni lijek i istraživao se prije svega jer su se liječnici nadali da bi mogao ublažiti učinke tzv. “citokinske oluje”, koja se javlja u najtežih bolesnika i tada jaka imunološka reakcija može nanijeti više štete samom organizmu no što mu koristi u obrani od virusa.

Ukoliko se rezultat ovog istraživanja nezavisno potvrdi, bit će to prvi lijek do danas koji je pokazao učinak na smanjenje rizika od umiranja kod teških slučajeva bolesti COVID-19. Ipak, treba sada pričekati i temeljito proučiti ovo istraživanje kada bude raspoloživo u obliku objavljenog znanstvenog rada, kako bismo mogli procijeniti je li skupina liječena deksametazonom imala bilo kakvih prednosti u odnosu na kontrolnu skupinu, kojoj bi se možda mogao pripisati dio opaženog učinka na ishod bolesti.

Također, treba pričekati i nezavisne potvrde opaženog učinka iz drugih dijelova svijeta. Potvrdi li se, bit će ovo doista dobra i praktično primjenjiva vijest iz svijeta biomedicinskih znanosti u borbi za smanjenje rizika umiranja od COVID-19. Radi se o vrlo jeftinom lijeku, koji u siromašnijim zemljama poput Indije košta manje od 6 kn, pa bi bio široko primjenjiv potvrdi li se njegova djelotvornost. Ipak, za sada treba još neko vrijeme ostati oprezan i pričekati i objavljivanje ovoga rada, kao i nezavisne potvrde rezultata na drugim mjestima u svijetu, gdje će se sada slična istraživanja sasvim sigurno ubrzano provesti.

 

 

Vecernji.hr