Naslovnica Zanimljivosti Pogledajte koja područja imaju najveći rizik od potresa u Europi

Pogledajte koja područja imaju najveći rizik od potresa u Europi

Najtrusnija područja Europe, odnosno zemlje s najvećim rizikom od potresu su Italija, Grčka, Rumunjska, Albanija, Turska i Hrvatska.

 

Nova interaktivna karta najtrusnijih područja Europe pokazuje da gradovi poput Zagreba, Tirane, Sofije, Lisabona, Bruxellesa i Basela imaju natprosječnu razinu rizika od potresa u usporedbi s manje izloženim gradovima poput Berlina, Londona ili Pariza, javlja Srna.

Iako se Bosna i Hercegovina ne spominje u izvještaju, na karti je područje zapadne i jugozapadne Hercegovine, odnosno područja koja pripadaju Županiji Zapadnohercegovačkoj i Hercegovačko-neretvanskoj županiji, označeno kao visokorizično.

Prema Europskom modelu rizika od potresa, zgrade izgrađene prije osamdesetih godina prošlog stoljeća, urbana područja i zone visoke potresne opasnosti glavni su faktori rizika.

Najugroženije su srednje visoke armiranobetonske okvirne zgrade sagrađene prije osamdesetih godina 20. stoljeća i niske zidane nearmirane kuće.

Najefikasnija mjera za smanjenje rizika od potresa u Europi bila bi, ističu, dogradnja ili zamjena najranjivijih zgrada.

Kad bi se samo u Italiji i Turskoj sve zgrade stavile pod okvire novog europskog standarda prosječan broj smrtnih slučajeva od potresa u Europi mogao bi se smanjiti za više od 50, a prosječni godišnji ekonomski gubici za bar 30 posto.

Osam od 10 zgrada u Europi sagrađeno je prije 1990. godine. Iako se u većini europskih zemalja upotrebljavaju noviji propisi i norme koji osiguravaju prikladnu zaštitu od potresa, još ima puno starijih neojačanih ili nedovoljno ojačanih zgrada, što predstavlja visok rizik za stanovnike.

Karta rizika od potresa u Europi zasniva se na prvom javno dostupnom modelu seizmičkog rizika i ilustrira relativnu distribuciju očekivanog rizika u Europi putem kompozitnog indeksa.

 

Hercegovački portal