Naslovnica Zanimljivosti Za izgradnju ceste Mostar – Široki Brijeg – RH Vlada FBiH izdvojila...

Za izgradnju ceste Mostar – Široki Brijeg – RH Vlada FBiH izdvojila 10 milijuna KM

Sredstva od 9.000.000 KM predviđena su za izgradnju brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, dionica Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac u dužini od sedam kilometara, te 10.000.000 KM za izgradnju brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica Republike Hrvatske.

 

 

Sredstva su namijenjena za projektiranje i eksproprijaciju.

Za izgradnju brze ceste Lašva – Nević Polje planirano je 42.000.000 KM, te 2.000.000 KM za dionicu prolaz kroz poslovnu zonu Vitez (LOT 4) na brzoj cesti Lašva – Nević Polje. Sredstva su namijenjena za projektiranje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor. Također je za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce, dionica Nević Polje – Turbe, u dužini od 10,8 kilometara planirano 3.000.000 KM, i to za projektiranje.

Sredstva u iznosu od 46.600.000 KM planirana su za izgradnju brze ceste Prača – Goražde, Lot 1 i Lot 2 (Tunel Hranjen 5,5 km i trasa BC 12,9 km), i to za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.

Osam milijuna KM bit će izdvojeno za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor tijekom izgradnje južne obilaznice Mostara (četiri miliona KM) i pristupne ceste Varda – Rodoč (četiri miliona KM).

Za projekt izgradnje gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Bentbaša planirana su tri milijuna KM, a sredstva su namijenjena za studije, projektiranje i revizije.

Danas usvojenim Programom, planirana su četiri milijuna KM za rekonstrukciju i sanaciju ceste Kreševo – Kiseljak, od čega su dva miliona KM namijenjena za eksproprijaciju i projektiranje, te dva milijuna KM za građevinske radove i nadzor.

Dio odobrenih sredstava za ove projekte nalazi se na posebnom računu za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata u okviru Jedinstvenog računa Trezora, dok će se ostatak potrebnih sredstava osiguravati sukcesivno u skladu sa potrebama.

Za provođenje ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.

Sredstva sa namjenskog računa će se prenositi u tranšama na račun izvršitelja odobrenih projekata nakon što prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

Izvršitelji projekata su obavezni kvartalno izvještavati o realizaciji projekata Federalno ministarstvo koje će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo financija.

O načinu utroška odobrenih sredstava za ove projekte potpisati će se ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata kojim će se detaljnije utvrditi međusobna prava i obaveze.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, ovi projekti kandidirani su u Programu javnih investicija FBiH, u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u Federaciji BiH.

Također, predloženi projekti su usklađeni sa Transportnom strategijom FBiH 2016 – 2030. godina, te zahtjevima JP Autoceste FBiH i JP Ceste FBiH za 2023. godinu, a radi se o nastavku realizacije projekata iz 2022. godine.

U projektu modernizacija magistralnih cesta nalaze se projekti izgradnje obilaznica i rekonstrukcije u Federaciji BiH, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pogledajte kako će izgledati brza cesta Mostar – Široki Brijeg – RH

Hercegovački portal